Úspory v prevádzke budov

Zabezpečenie vhodných dodávateľov všetkých služieb spojených s prevádzkou bytových domov

Uzatvoríme dodávateľské zmluvy na zabezpečenie prevádzky domu. Základným kritérium je cena, stabilita dodávok, serióznosť a referencie. Súťažením jednotlivých ponúk sledujeme, čo najnižšiu cenu, pri najväčšej pridanej hodnote dodávanej služby  najmä pri väčších položkách – plyn na UK a TÚV, el. energia spoločné priestory, kotolňa, garáže, poistenie, všetky soft služby – servis výťahov, upratovanie, záhradník, údržba a pod.