Prenájmy spoločných častí

Zabezpečujeme vyhľadávanie nájomcov pre spoločné priestory, na reklamné plochy na fasádach domov a  vypracovanie zmluvnej dokumentácie

Vzhľadom na osobné  kontakty s realitnými spoločnosťami vieme zabezpečiť vhodných nájomcov pre spoločné priestory, na reklamné plochy na fasádach domov, oplotenia areálov a pod.  v rátane vypracovania príslušnej zmluvnej dokumentácie . Týmto krokom rozširujeme príjmy  domov do fondu prevádzky,  údržby a opráv .