História spoločnosti

Podnikateľské začiatky správy domov siahajú do roku 2001, kedy Ján Kysela založil spoločenstvo vlastníkov bytov v dome Bebravská 7,9,11 Bratislava a stal sa jeho predsedom. Nasledovalo v roku 2003 založenie živnosti – Ján Kysela – REAL ESTATE MANEMGEMET a následná transformácia týchto činností do spoločnosti REESMA, s.r.o. v v súvislosti s postupným rozvodom spoločnosti a pribúdajúcou klientelou. Neskôr, na základe požiadaviek klientov, ktorí požadovali uzatváranie zmlúv o výkone správy na živnostenské oprávnenie z dôvodu ochrany ich majetku, bol tento presun zastavený.

Dnes fungujú obe spoločnosti rovnako.

Základným zámerov spoločností je poskytovať kvalitné služby, poctivosť a transparentnosť s cieľom minimalizácie nákladov na bývanie a užívanie nehnuteľností na princípe rodinných vzťahov.