Cenník

Základný cenník služieb pre bytové domy s DPH

Štandardná mesačná odmena za výkon správy bytového domu
za byt / nebytový priestor individuálne
za garáž / parkovacie státie individuálne
Ostatné poplatky súvisiace s výkonom správy domov
za vystavenie potvrdenia o vysporiadaní záväzkov zadarmo
za vystavenie potvrdenia o veku domu zadarmo
za potvrdenie pre sociálne dávky zadarmo
za vystavenie a zaslanie upomienky zadarmo
za vypracovanie dohody o uznaní dlhu a jeho splacaní zadarmo
za opravné vyúčtovanie v celom dome z dôvodu na strane vlastníka individuálne
za spracovanie rozúčtovania UK podľa určených meradiel zadarmo
za spracovanie podkladov k UK a TÚV zadarmo
za zasielanie prehľadov o čerpaní fondu opráv a nedoplatkoch zástupcom vlastníkov
zadarmo
za založenie spoločenstva vlastníkov bytov a
nebyt. priestorov podľa legilsatívy SR
zadarmo
za WEB portal domu 360,- EUR jednorazovo
za účasť na každej schôdzi vlastníkov bytov nad rámec ustanovení zákona č. 182/93 Z.z.
zadarmo
za spoluprácu a účasť na kontrole orgánov štátnej správy individuálne
za stavebnú inžiniersku činnosť individuálne
za zabezpečenie prevádzkovania kamerového systému zadarmo
za zabezpečenie úveru v banke, ŠFRB + ostatné dotácie zadarmo

Cenník platný od 1.11.2015.