Rekonštrukcie budov

Zabezpečujeme rekonštrukciu a obnovu domov

 

Cesta k úsporám v dome na strane zníženia spotreby energií alebo zvýšenia užívateľského komfortu je absolvovanie  nasledovných krokov, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti :

 

 • výmena schodiskových okien
 • zateplenie obvodového plášťa a strechy domu
 • výmena vchodových dverí a okien v spoločných priestoroch
 • rekonštrukcia schodísk ( maľovanie, zateplenie )
 • nadstavba, prístavba  domu
 • regulácia ÚK a rozvodov TÚV
 • obnova domovej kotolne
 • výmena výťahov
 • výmene elektrických rozvodov
 • výmena rozvodov vody a kanalizácie
 • výmena domových vrátnikov
 • inštalácia bezpečnostných systémov ( DEK systém, kamerový systém )
 • zabezpečenie financovania vyššie uvedených aktivít cez rôzne zdroje ( Banky, ŠFRB, dotácie )