Postup pri obstarávaní tovarov a služieb

Správca predkladá a prerokováva všetky cenové ponuky na schôdzi vlastníkov, ktorí rozhodnú o konečnom dodávateľovi.