Kontakt

REESMA, s.r.o.

Sídlo:

Žižkova 7,
Bratislava
811 02

IČO: 35 907 282
DIČ: SK2021908273
Registrácia: OR Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 33800/B

E-mail: info@reesma.sk

 

Technické oddelenie :

Pavol Lánsky 0905 417 945, pavol.lansky@reesma.sk

Mario Lengyel 0903 361 080, mario.lengyel@reesma.sk

Tomáš Fatul 0908 755 479, tomas.fatul@reesma.sk

 

Ekonomické oddelenie

Ján Kysela 0905 520 011, jan.kysela@reesma.sk